‘De digitale dienstverlening van Antwerpen moet zo gemakkelijk zijn dat een driejarige er zijn weg in vindt' – Een gesprek met CEO Youri

thumb_Digi-Job-Youri-06.jpg

Op 1 januari 2022 startte Youri Segers als CEO bij Digipolis. Op dat ogenblik had hij er al ruim een jaar als CDO van stad Antwerpen opzitten, waar hij samen met de leden van de groep stad Antwerpen de krijtlijnen uitzette voor de toekomst van digitaal Antwerpen

Welke accenten legt hij als CEO van Digipolis? En waar streven we naar? 

'De digitale dienstverlening van Antwerpen moet zo gemakkelijk zijn dat een driejarige er zijn weg in vindt. Dan zijn we in onze opzet geslaagd.’ 

Waarom kiezen voor een job bij Digipolis? 

‘Het antwoord is heel eenvoudig: om de stad beter te maken’, valt Youri met de deur in huis. ‘Werken bij Digipolis betekent dat je een directe impact hebt op het leven van de inwoners van Antwerpen, zonder dat er commerciële belangen meespelen. Dat laatste is wat mij betreft belangrijk, omdat het zorgt voor een heel andere dynamiek dan in een privébedrijf.’ 

‘Wie kiest voor een job bij ons, komt terecht in een omgeving waarin je met anderen samenwerkt om een beter Antwerpen te bouwen. En we zijn ook gewoon tof’, lacht hij.  

Wat maakt Digipolis dan Digipolis? 

‘We streven naar een grote onderlinge verbondenheid tussen alle medewerkers om zo samen het verschil te maken voor digitaal Antwerpen. Samenwerking en voor elkaar opkomen typeren Digipolis heel erg, wat natuurlijk weer sterk gelinkt is aan die maatschappelijke relevantie. Onze medewerkers timmeren niet enkel aan hun eigen carrière, maar gaan voor het grotere goed. En dat voel je.’ 

‘Neem bijvoorbeeld de manier waarop we de gevolgen van de cyberaanval op stad Antwerpen aanpakken. Elke dag zijn er collega’s die hun eigen job en hun eigen belang aan de kant schuiven om andere collega’s te helpen. Ze springen bij op de helpdesk, installeren pc’s, versterken onze financiële collega’s, enzovoort. Legio voorbeelden heb ik de voorbije maanden al gezien. Zo’n flexibiliteit vind ik niet alleen knap, het toont ook aan hoe belangrijk we het vinden om de digitale dienstverlening zo snel mogelijk terug in orde te krijgen.’ 

‘Er zijn voor elkaar en de vertaling ervan naar het maatschappelijke belang is bij ons geen holle slogan, maar dagelijkse realiteit.’ 

Wat zijn de korte en langere termijnplannen van Digipolis? 

‘Het zal niet verbazen dat we momenteel heel snel een quantumsprong maken naar een cyberveilige omgeving. Cybercriminelen richten hun pijlen hoe langer hoe meer op de publieke sector en daar moeten we ons tegen wapenen met een robuuste infrastructuur die bestand is tegen nieuwe malafide technieken.’ 

‘Bij die opzet beogen we een vereenvoudiging van ons IT-landschap, waardoor onze medewerkers hun expertise in een specifiek domein kunnen verscherpen.’ 

‘Van zodra de fundamenten er liggen, zetten we verdere stappen voor de digitale toekomst van de stad. De dienstverlening van Antwerpen wordt opnieuw ingericht volgens de huidige digitale normen. We gaan geen processen digitaliseren, maar ze wel transformeren.’ 

Hoe verloopt dit? 

‘Samen met de collega’s van de groep stad Antwerpen hertekenen we de processen en zetten we innovatieve technologieën op een slimme manier in om de Antwerpenaar beter te helpen. We zoeken naar juistere oplossingen of een slimmere manier om problemen aan te pakken.’ 

‘Uiteraard is zoiets een uitdaging. In plaats van – zoals we tot hiertoe deden - te werken met eigen oplossingen, willen we in de toekomst zoveel mogelijk standaardoplossingen inzetten voor de groep. We moeten de markt dus goed kennen en volgen zodat we een generieke aanpak hebben voor de vragen die zich overal aandienen.” 

“Daarnaast moeten we juist kunnen inschatten wanneer een probleem specifiek is voor een grootstad zoals Antwerpen, en hiervoor een gepaste oplossing uitwerken. Onze IT-expertise gebruiken we dan voor de kwesties die eigen zijn aan Antwerpen. Daar maken wij als IT-partner het verschil voor de inwoners en de medewerkers van de stad.’ 

Hoe zie jij jouw rol als CEO? 

‘Idealiter kan ik in 2027 (het strategisch plan van Digipolis loopt tot 2027 – red.) zeggen dat ik als CEO gemist kan worden. Een manager moet zorgen voor duidelijke strategische krijtlijnen zodat alle medewerkers hun eigen vakkennis volop kunnen uitspelen. Mijn werk bestaat dan ook grotendeels uit communicatie.’ 

‘Ook belangrijk is dat we een cultuur scheppen waarin samenwerking en zelfontplooiing evident zijn. Iedereen moet kunnen floreren in zijn expertise en hierin maximaal ondersteund worden. Of, als iemand van functie wil veranderen, dan moet het mogelijk zijn om iets anders te proberen en hierin te groeien.’ 

‘In de digitale transformatiestrategie zie ik voor Digipolis een rol weggelegd als een specialist in digitale beleving. Wij moeten de business helpen om digitale processen uit te werken die zo vanzelfsprekend zijn dat zelfs een kind of de bomma ermee aan de slag kan. E-inclusie by design. De vereenvoudiging van de processen is de eerste stap.’ 

Collega's aan het woord

Lees je graag meer verhalen?